โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  • 22 ตุลาคม 2560
  • 892 ครั้ง
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยในด้านความพอเพียง จึงขอน้อมนำหลักคิดนี้มาเผยแพร่ผ่านสิ่งของทั้ง 9 สิ่ง ที่แสดงถึงพระราชจริยวัตรสำคัญเพื่อให้เราได้นำไปเป็นต้นแบบปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นชีวิตแบบพอเพียง ชีวิตหาร 2

 

#สืบสานพระราชปณิธาน

#พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ #รวมพลังหาร2