โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ไม่จำเป็นว่าใช้น้อยแล้วแปลว่าประหยัด ถ้าเราจำเป็นต้องใช้เราต้องใช้ทุกอย่าง ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

  • 5 ตุลาคม 2560
  • 1065 ครั้ง
ไม่จำเป็นว่าใช้น้อยแล้วแปลว่าประหยัด ถ้าเราจำเป็นต้องใช้เราต้องใช้ทุกอย่าง ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

“ไม่จำเป็นว่าใช้น้อยแล้วแปลว่าประหยัด ถ้าเราจำเป็นต้องใช้เราต้องใช้ทุกอย่าง ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด”

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

 

พิมพ์เพชร กุญชร ณ อยุธยา

(นักร้อง)

 

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

#ชีวิตพอเพียง #ชีวิตหาร2

#รวมพลังหาร2