โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

4 กันยายน นี้ พบกับกิจกรรมดินสอหนึ่งแท่งของพ่อจะสอนอะไรเรา พบกันที่ โรงเรียนสตรีวิทยา ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป

  • 3 กันยายน 2560
  • 979 ครั้ง
4 กันยายน นี้ พบกับกิจกรรมดินสอหนึ่งแท่งของพ่อจะสอนอะไรเรา พบกันที่ โรงเรียนสตรีวิทยา ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป

4 กันยายน นี้ พบกับกิจกรรมดินสอหนึ่งแท่งของพ่อจะสอนอะไรเรา พบกันที่ โรงเรียนสตรีวิทยา ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป

 

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

#ชีวิตพอเพียง #ชีวิตหาร2

#รวมพลังหาร2