โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

อย่าใช้ความรู้ โดยไม่มีคุณธรรมกำกับ

  • 18 กันยายน 2560
  • 996 ครั้ง
อย่าใช้ความรู้ โดยไม่มีคุณธรรมกำกับ

อย่าใช้ความรู้ โดยไม่มีคุณธรรมกำกับ

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ  พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

 

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

#ชีวิตพอเพียง #ชีวิตหาร2

#รวมพลังหาร2