โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

“ท่านเป็นผู้ที่พร้อมจะให้ ไม่เคยประหยัดเลยกับการให้ราษฎรของพระองค์”

  • 28 กันยายน 2560
  • 953 ครั้ง
“ท่านเป็นผู้ที่พร้อมจะให้ ไม่เคยประหยัดเลยกับการให้ราษฎรของพระองค์”

“ท่านเป็นผู้ที่พร้อมจะให้ ไม่เคยประหยัดเลยกับการให้ราษฎรของพระองค์”

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ (ผู้ประกาศข่าว)

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

#ชีวิตพอเพียง #ชีวิตหาร2

#รวมพลังหาร2