โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ของทุกอย่างต้องใช้ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด

  • 27 สิงหาคม 2560
  • 937 ครั้ง
ของทุกอย่างต้องใช้ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด

"ของทุกอย่างต้องใช้ให้คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์มากที่สุด"

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

วาสนา นาน่วม
(ผู้สื่อข่าว)

ชมคลิปหนังสั้นได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=JAYBITZmmuI&t=120s

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ
#ชีวิตพอเพียง #ชีวิตหาร2 #รวมพลังหาร2