โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ทุกความดีที่เราทำ นั่นเหมือนมีพ่ออยู่เสมอ

  • 25 สิงหาคม 2560
  • 1129 ครั้ง
ทุกความดีที่เราทำ นั่นเหมือนมีพ่ออยู่เสมอ

“ทุกความดีที่เราทำ
นั่นเหมือนมีพ่ออยู่เสมอ"

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ 
(ศิลปิน)

ชมคลิปหนังสั้นได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=JAYBITZmmuI&t=120s

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ
#ชีวิตพอเพียง #ชีวิตหาร2 #รวมพลังหาร2