โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ไม่ว่าปัญหาจะมากเท่าไหร่ ถ้าไม่ท้อเราจะสามารถผ่านไปได้

  • 23 สิงหาคม 2560
  • 1240 ครั้ง
ไม่ว่าปัญหาจะมากเท่าไหร่ ถ้าไม่ท้อเราจะสามารถผ่านไปได้

“ไม่ว่าปัญหาจะมากเท่าไหร่
ถ้าไม่ท้อเราจะสามารถผ่านไปได้" 

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

ศิรพันธ์ วัฒนะจินดา
(นักแสดง-พิธีกร)