โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ถ้ามัวเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น โดยไม่พอเพียงเราจะไม่มีความสุขเลย

  • 20 สิงหาคม 2560
  • 1134 ครั้ง
ถ้ามัวเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น โดยไม่พอเพียงเราจะไม่มีความสุขเลย

"ถ้ามัวเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
โดยไม่พอเพียงเราจะไม่มีความสุขเลย"

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ
(นักแสดง-พิธีกร)