โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ทุกคนมันดีไม่ได้หรอก...เราจึงต้องมีสัดส่วนของคนดี เพื่อที่เราจะเป็นคนดีที่เราทำได้

  • 19 สิงหาคม 2560
  • 1202 ครั้ง
ทุกคนมันดีไม่ได้หรอก...เราจึงต้องมีสัดส่วนของคนดี เพื่อที่เราจะเป็นคนดีที่เราทำได้

"ทุกคนมันดีไม่ได้หรอก...
เราจึงต้องมีสัดส่วนของคนดี
เพื่อที่เราจะเป็นคนดีที่เราทำได้"

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

สุหฤท สยามวาลา
(ศิลปิน นักร้อง นักดนตรี)