โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ทุกครั้งที่นึกถึงพ่อผมมีความสุข ทุกสิ่งที่ท่านทำนั่นคือแบบอย่างอันสูงสุดในใจ

  • 19 สิงหาคม 2560
  • 1178 ครั้ง
ทุกครั้งที่นึกถึงพ่อผมมีความสุข ทุกสิ่งที่ท่านทำนั่นคือแบบอย่างอันสูงสุดในใจ

"ทุกครั้งที่นึกถึงพ่อผมมีความสุข
ทุกสิ่งที่ท่านทำนั่นคือแบบอย่างอันสูงสุดในใจ"

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

ไตรภพ ลิมปพัทธ์
(พิธีกร นักแสดง)