โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สิ่งที่พ่อทำทั้งหมดเพื่อพวกเรา นั่นเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเสมอ

  • 18 สิงหาคม 2560
  • 1089 ครั้ง
สิ่งที่พ่อทำทั้งหมดเพื่อพวกเรา นั่นเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเสมอ

"สิ่งที่พ่อทำทั้งหมดเพื่อพวกเรา
นั่นเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเสมอ"

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร
(ผู้กำกับภาพยนตร์)