โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ไม่ต้องทำให้ได้เท่าพ่อ ทำเพียงครึ่งของพ่อก็พอแล้ว

  • 25 กันยายน 2560
  • 1097 ครั้ง
ไม่ต้องทำให้ได้เท่าพ่อ ทำเพียงครึ่งของพ่อก็พอแล้ว

"ไม่ต้องทำให้ได้เท่าพ่อ
ทำเพียงครึ่งของพ่อก็พอแล้ว"

เปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์ 
(นักแสดง/พิธีกร)