โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

อย่าจมปลักอยู่แต่ใน “ห้องนอน” เสีย “น้ำตา” แล้วยังเสียค่าไฟ ออกไปให้แสงแดดฆ่าเชื้อโรคและเชื้อโศกบ้าง

  • 21 มิถุนายน 2560
  • 1231 ครั้ง
อย่าจมปลักอยู่แต่ใน “ห้องนอน” เสีย “น้ำตา” แล้วยังเสียค่าไฟ ออกไปให้แสงแดดฆ่าเชื้อโรคและเชื้อโศกบ้าง

เจ็บจากการอกหัก...
อย่าจมปลักอยู่แต่ใน “ห้องนอน” เสีย “น้ำตา” แล้วยังเสียค่าไฟ ออกไปให้แสงแดดฆ่าเชื้อโรคและเชื้อโศกบ้าง 
#ฤดูไหนก็เป็นฤดูหาร2

————————————
แอดมินฝากไอเดียเพิ่มอีกวิธีอย่าจมปลักกับความเสียใจหมกตัวอยู่แต่ในห้องออกไปสูดอากาศนอกห้องแอร์บ้าง #ดีต่อใจ #สิ้นเดือนบิลค่าไฟมาไม่เศร้าหนักกว่าเดิม!