โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันหยุดนี้ ถ้าจะออกไปชิลล์ไหนแวะรับเพื่อนร่วมทาง ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน ประหยัดน้ำมันได้เยอะ!!

  • 17 มิถุนายน 2560
  • 1374 ครั้ง
วันหยุดนี้ ถ้าจะออกไปชิลล์ไหนแวะรับเพื่อนร่วมทาง ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน ประหยัดน้ำมันได้เยอะ!!

วันหยุดนี้ ถ้าจะออกไปชิลล์ไหนแวะรับเพื่อนร่วมทาง ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน ประหยัดน้ำมันได้เยอะ!!

#ฤดูไหนก็เป็นฤดูหาร2 #รวมพลังหาร2 #ชีวิตหาร2 #ลดครึ่งใช้ครึ่ง #ประหยัดชัวร์ #เดินทางด้วยกันประหยัดชัวร