โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

คนใช้รถต้องรู้! ถ้าเราบรรทุกของที่ไม่จำเป็นประมาณ 10 กิโลกรัม เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 40 ซีซี

  • 8 มิถุนายน 2560
  • 971 ครั้ง
คนใช้รถต้องรู้! ถ้าเราบรรทุกของที่ไม่จำเป็นประมาณ 10 กิโลกรัม เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 40 ซีซี

คนใช้รถต้องรู้! ถ้าเราบรรทุกของที่ไม่จำเป็นประมาณ 10 กิโลกรัม เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 40 ซีซี

ตรวจเช็ครถของคุณดูนะครับ ว่า “แบก” ของไม่จำเป็นอะไรไว้บ้าง? อย่าใช้ท้ายรถแบกของเกินจำเป็น แบกน้ำหนัก แบกค่าน้ำมัน

#ฤดูไหนก็เป็นฤดูหาร2 #รวมพลังหาร2 #ชีวิตหาร2 #ลดครึ่งใช้ครึ่ง #ประหยัดชัวร์ #แบกน้ำหนักแบกค่าน้ำมัน