โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

"การพยายามทำดีกับคนหมดใจมันไร้ค่า ก็เหมือนการพยายามห่มผ้าหนา ๆ แล้วตากแอร์"

  • 7 มิถุนายน 2560
  • 1400 ครั้ง
"การพยายามทำดีกับคนหมดใจมันไร้ค่า
ก็เหมือนการพยายามห่มผ้าหนา ๆ แล้วตากแอร์"

"การพยายามทำดีกับคนหมดใจมันไร้ค่า
ก็เหมือนการพยายามห่มผ้าหนา ๆ แล้วตากแอร์"
-----------------------------
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอาจไม่ได้อยู่ที่นั่นเสมอไปโดยเฉพาะความพยายามที่จะชนะใจ คนที่เค้าไม่เห็นค่าในตัวเราเปรียบเหมือนกับการเปิดแอร์เย็นฉ่ำแต่กลับหาผ้าหนาๆ มาห่มไว้ ท้ายสุดเราก็ไม่ได้สัมผัสความเย็นอยู่ดี...พี่อ้อยกล่าว :)
#รักแต่พอดี #ประหยัดพลังรัก #ประหยัดพลังงาน