โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

แค่มีเค้า อยู่ข้างๆ เราแล้ว ก็ไม่ต้องรีบเหยียบคันเร่ง

  • 5 มิถุนายน 2560
  • 1194 ครั้ง
แค่มีเค้า อยู่ข้างๆ เราแล้ว ก็ไม่ต้องรีบเหยียบคันเร่ง

แค่มีเค้า อยู่ข้างๆ เราแล้ว ก็ไม่ต้องรีบเหยียบคันเร่ง

พี่อ้อยย้ำเสมอ “อย่ามัวมองแต่ข้างหน้า...จนลืมมองคนข้างๆ ไม่ต้องรีบเหยียบคันเร่งเพื่อให้ถึงปลายทาง...ช่วยประหยัดพลังงาน แถมยังปลอดภัย”
———————————
รู้หรือไม่? หากรถยนต์จำนวน 7 ล้านคัน ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. จะประหยัดน้ำมันได้ 25% คิดเป็นเงิน 800 บาทต่อเดือนต่อคัน หรือ หรือ 9,600 บาทต่อปีต่อคัน ช่วยชาติประหยัดเงินได้ไม่น้อยกว่า 67,000 ล้านบาท ต่อปี