โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ไม่ว่าจะต้นเดือนหรือปลายเดือน หากเดินทางใกล้ๆ หรือวันหยุด หันมาเลือกใช้รถสาธารณะบ้าง #ประหยัดชัวร์

  • 2 มิถุนายน 2560
  • 1155 ครั้ง
ไม่ว่าจะต้นเดือนหรือปลายเดือน หากเดินทางใกล้ๆ หรือวันหยุด หันมาเลือกใช้รถสาธารณะบ้าง #ประหยัดชัวร์

ไม่ว่าจะต้นเดือนหรือปลายเดือน หากเดินทางใกล้ๆ หรือวันหยุด หันมาเลือกใช้รถสาธารณะบ้าง #ประหยัดชัวร์


#ฤดูไหนก็เป็นฤดูหาร2 #พลังงานใช้แล้วมีแต่หมดไป #รวมพลังหาร2 #ชีวิตหาร2 #ลดครึ่งใช้ครึ่ง