โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

“ทำผิดแล้วเค้าให้อภัย ยิ่งต้องดูแลหัวใจเค้าดีๆ แต่พลังงานที่ใช้มีแต่หมดไป อย่างนี้ใครต้องดูแล”

  • 22 พฤษภาคม 2560
  • 1271 ครั้ง
“ทำผิดแล้วเค้าให้อภัย ยิ่งต้องดูแลหัวใจเค้าดีๆ แต่พลังงานที่ใช้มีแต่หมดไป อย่างนี้ใครต้องดูแล”
“ทำผิดแล้วเค้าให้อภัย ยิ่งต้องดูแลหัวใจเค้าดีๆ แต่พลังงานที่ใช้มีแต่หมดไป อย่างนี้ใครต้องดูแล”
----------------------
ความรักเป็นเรื่องของคนสองคน ทำผิดแล้วเค้าให้อภัย ยิ่งต้องหมั่นถนอมดูแลรักษาหัวใจกันไว้ให้ดี 
.
พลังงานก็เช่นกัน ใช้แล้วมีแต่จะหมดไป ไม่มีใครดูแลได้ดี นอกจาก "เราทุกคน"

#ฤดูไหนก็เป็นฤดูหาร2 #รักหาเมื่อไหร่ก็ได้ #พลังงานใช้แล้วมีแต่จะหมดไป #รวมพลังหาร2 #ชีวิตหาร2 #ลดครึ่งใช้ครึ่ง #ประหยัดชัวร์