โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ใช้กังหันลมสร้างพลังงานไฟฟ้าได้

  • 31 สิงหาคม 2559
  • 1209 ครั้ง
เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ใช้กังหันลมสร้างพลังงานไฟฟ้าได้

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ตึกที่สูงที่สุดในจีน ลดการใช้พลังงานด้วยการติดตั้งกังหันลมบริเวณช่วงยอดตึก เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม มากถึง 350,000 kWh ต่อปี

พลังงานไฟฟ้า 350,000 kWh มากแค่ไหน ถ้าคิดเป็นค่าไฟตามหน่วยที่ใช้ เช่น 1 หน่วย = 1 kWh หรือ 1,000 วัตต์ นั่นเอง

ส่วนคนทั่วไปอย่างเราๆ ท่านๆ แค่เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ที่ประหยัดกว่าหลอดไส้ 85% และแอร์ที่มีฉลากเบอร์ 5 ค่า SEER สูง ก็ลดการใช้พลังงานและประหยัดเงินในกระเป๋าได้แล้ว

#แอร์ #หลอดไฟLED #ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 #รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์