โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันวิสาขบูชา

  • 10 พฤษภาคม 2560
  • 1323 ครั้ง
วันวิสาขบูชา

#วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน สำหรับประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ อาทิ การทำบุญตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น