โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

“…อย่าเสียเวลากับคนไม่มีใจ ไม่ว่าจะส่องไทม์ไลน์เขาบ่อยแค่ไหน เขาก็ยังไม่มีใจเหมือนเดิม...”

  • 7 พฤษภาคม 2560
  • 1679 ครั้ง
“…อย่าเสียเวลากับคนไม่มีใจ ไม่ว่าจะส่องไทม์ไลน์เขาบ่อยแค่ไหน เขาก็ยังไม่มีใจเหมือนเดิม...”

“…อย่าเสียเวลากับคนไม่มีใจ ไม่ว่าจะส่องไทม์ไลน์เขาบ่อยแค่ไหน เขาก็ยังไม่มีใจเหมือนเดิม...”
.
.
เราแค่เสียคนไม่รักเราไป 1 คน เลิกหลอกตัวเอง หยุดส่องไทม์ไลน์แฟนเก่า เปลืองใจ เปลืองพลังงาน แถมยิ่งส่อง..ยิ่งเจ็บนานด้วยนะครับ