โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

แค่เลือกสักนิด ชีวิตก็ประหยัด สายชาร์จน่ารักใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิดนะตัวเธอ..!!

  • 17 เมษายน 2560
  • 1586 ครั้ง
แค่เลือกสักนิด ชีวิตก็ประหยัด สายชาร์จน่ารักใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิดนะตัวเธอ..!!

แค่เลือกสักนิด ชีวิตก็ประหยัด สายชาร์จน่ารักใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิดนะตัวเธอ..!!

สายชาร์จโทรศัพท์แบบมาตรฐาน ดีกว่าสายชาร์จน่ารัก สายมีไฟแยงตาในยามค่ำคืน นอกจากจะทำให้รบกวนสายตาคนอื่นแล้ว ยังสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยใช่เหตุ เลือกสายชาร์จเรียบๆ ดีกว่า เสียบทิ้งไว้ไม่กินไฟ เลือกสายชารจ์เก๋มีไฟ สวยใสกลางคืน เสียบคาไว้ไฟเสียฟรี 

————————————
- หากคุณใช้โทรศัพท์ที่มีความจุแบตเตอรี่ขนาด 2915 mAh ใช้เวลาชาร์จจนเต็มอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 35 นาที จะกินไฟเท่ากับ 16.8 วัตต์-ชั่วโมง ( kWh)
- เมื่อคำนวณแล้วในเวลา 1 ปี (ชาร์จวันละครั้ง) จะกินไฟทั้งหมด 4.2 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ( kWh) หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้า 10.5 บาทต่อปี (ตามอัตราที่เมืองไทย)

(อ้างอิง http://hitech.sanook.com/1393809/)

#ชีวิตหาร2 #ลดครึ่งใช้ครึ่ง #รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์#เลือกสายชาร์จโทรศัพท์แบบมาตรฐาน