โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

14 เมษายนนี้ ใช้เวลาที่มีค่าอยู่กับครอบครัวที่คุณรัก

  • 14 เมษายน 2560
  • 1236 ครั้ง
14 เมษายนนี้ ใช้เวลาที่มีค่าอยู่กับครอบครัวที่คุณรัก

14 เมษายนนี้ ใช้เวลาที่มีค่าอยู่กับครอบครัวที่คุณรัก 
เที่ยวพักผ่อนพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัว เเละอย่าลืมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ใช้ชีวิตหาร2 ด้วยกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในครอบครัวด้วยนะครับ

ครอบครัวเเข็งเเรง ประเทศไทยเเข็งเเรง