โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เปลื่ยนจากขับมาขยับ วันผู้สูงอายุ

  • 13 เมษายน 2560
  • 1265 ครั้ง
เปลื่ยนจากขับมาขยับ วันผู้สูงอายุ

13 เมษายน อย่ามัวสาดน้ำกันจนเพลิน หาเวลาพาปู่ยาตายายไปขยับร่างกาย เดินใกล้ๆไม่ต้องใช้รถ
เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน เสริมสร้างสุขภาพ เเละสานสัมพันธ์คนในครอบครัวกัน

ลดพลังงานครึ่งหนึ่ง เพิ่มความรักในครอบครัวอีกครึ่งหนึ่ง เเค่นี้ชีวิตก็ลงตัว