โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ผมกำกับหนังหาร 2 ตั้งแต่ "ป.ปลา" ถึง "ชีวิตหาร 2"

  • 21 กันยายน 2559
  • 1042 ครั้ง
ผมกำกับหนังหาร 2 ตั้งแต่ "ป.ปลา" ถึง "ชีวิตหาร 2"

ความท้าทายมันอยู่ที่จะสื่อสารอย่างไรให้คนเข้าใจหนังแต่ละเรื่องแบบเข้าใจง่ายๆ และพร้อมจะเชื่อต้องไม่บังคับ ลดพฤติกรรมส่วนที่เคยชินในการใช้พลังงาน ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง แต่ไม่ลดความสบาย นี่แหละชีวิตหาร 2 แบบผม