โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ อาเม้ง ป.ปลา

  • 22 กันยายน 2559
  • 1663 ครั้ง
มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ อาเม้ง ป.ปลา

มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ อาเม้ง ป.ปลา 
ปกติเดินทางใกล้ๆ จะใช้รถโดยสารประจำทางมากกว่ารถส่วนตัว ไม่เปลืองเงินไม่เปลืองน้ำมัน พลังงานจะได้มีเหลือเผื่อลูกหลานของเรา