โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ อาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

  • 23 กันยายน 2559
  • 1306 ครั้ง
มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ อาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ อาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ ผมใช้อินเทอร์เน็ตอย่างคุ้มค่าด้วยความคิด ไม่แชร์อะไรผิดๆ ไม่อย่างนั้นก็ไม่ต่างจากการเปิดไฟทิ้งไว้อย่างไร้ประโยชน์... ลงครึ่งหนึ่ง ก็เปรียบได้กับการประหยัดพลังงานลงได้ครึ่งหนึ่งแล้ว