ส่งเสริมกิจกรรมภายใต้ โครงการฯ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ในวาระสถาปณา 25 ปี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2560 เตรียมพบกับ นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย "ก้าวมั่นคง ยั่งยืน พอเพียง" ณ สยามพารากอน วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560

  • 17 กุมภาพันธ์ 2560
  • 1457 ครั้ง
ในวาระสถาปณา 25 ปี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2560 
เตรียมพบกับ นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย