ส่งเสริมกิจกรรมภายใต้ โครงการฯ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม ประจำเดือน กรกฏาคม 2559

  • 25 กรกฎาคม 2559
  • 1234 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม ประจำเดือน กรกฏาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 
คำตอบ : มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ ปี 2 " ทั้งหมด 10 ราย*

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

1. เตือนใจ ศรีเกษม
2. Lam Wai
3. Jutaporn Mahantapibal

โปรดติดต่อกลับมาทาง inbox เท่านั้นนี้ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เท่านั้น