เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น

เราใช้เทคโนโลยีและพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการในทุกรูปแบบโดยไม่คำนึงว่าสิ่งเหล่านั้นจะสิ้นเปลืองพลังงานมากแค่ไหนต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างใช้ ดูคนเดียว เล่นคนเดียว รถคันเดียว ใช้คนเดียวโลกของใคร โลกของมัน ความสะดวกสบายของชีวิตที่แลกมาด้วยความสิ้นเปลืองถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่จะทำอะไรร่วมกันร่วมกันสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 หันมาแบ่งพลังงานใช้ร่วมกัน “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์” #วัฒนธรรมประหยัด #วัฒนธรรมหาร2 #ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์ #รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ #สำนักงานนโยบายเเละแผนพลังงาน