โครงการ DR100 คืออะไร คลิปนี้มีคำตอบ!

โครงการ DR100 คืออะไร คลิปนี้มีคำตอบ! #DR100 #บ้านประหยัดพลังงาน #บ้านแห่งอนาคต #ชีวิตพอเพียง #ชีวิตหาร2 #รวมพลังหาร2