รายการโทรทัศน์ เช้าข่าวชัดโซเชียล /ช่องไทยรัฐทีวี HD32

เปิดประเด็นสัมภาษณ์ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.สนพ.ในรายการโทรทัศน์ เช้าข่าวชัดโซเชียล /ช่องไทยรัฐทีวี HD32 กับความสำเร็จโครงการ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์” วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560