โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์"

'

รายงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เผยถึงในรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมียอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นแล้วรวม 4 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 11 มิ.ย. 58 มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 27,056.8 เมกะวัตต์ ด้วยสภาพอากาศบางวันมีอุณหภมิร้อนจัด ทำให้ประชาชน สำนักงาน สถานที่ของส่วนราชการจำนวนมากจึงต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศเพื่อช่วยคลายร้อน ส่งผลให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือ พีค (Peak) ตามมา

กระทรวงพลังงาน ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเอกชน ในการช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศ โดยมุ่งเน้นเรื่องที่สามารถทำได้ทันที โดยการปรับวิธีการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน เช่น การปรับอุณหภมิเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 1 องศา จาก 25 องศา เป็น 26 องศา จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 10% การล้างเครื่องปรับอากาศ ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 5% การปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น (โดยหากวัดจากจำนวนครัวเรือน 20 ล้านครัวเรือน) ถ้าร้อยละ 20 ของจำนวนครัวเรือน ให้ความร่วมมือปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นครัวเรือนละ 1 หลอด ตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.00 น. จะช่วยลดพีค (Peak) ได้ประมาณ 208 เมกะวัตต์ หรือลดการใช้ไฟฟ้าได้ 0.21 ล้านหน่วยต่อวัน นอกจากนั้น ได้ให้ความรู้ การดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ ที่มีใช้อยู่ในทุกครัวเรือนและทุกสำนักงาน ซึ่งควรหมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ เพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่าง โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น การเลิกใช้หลอดไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน และเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ที่มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนหลอดผอมแทนหลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ หรือใช้หลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีหลอดไฟ LED กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งระบบภายในไม่กี่ปีที่จะถึงนี้ LED ใช้พลังงานต่ำแต่ให้ประสิทธภาพการส่องสว่างที่สูง และมีเครื่องหมายระบุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดไฟ ทุกประเภท หรือนานกว่า 5 ปี แต่มีราคาสูงกว่าหลอดทั่วไป 1-2 เท่า

 • เพื่อสื่อสารให้เกิดกระแส (เทรนด์ใหม่) การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงจูงใจในการ “เลือกซื้อ-เปลี่ยนมาใช้-และบอกต่อ”
 • เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจวิธีการเลือกซื้อและเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีเครื่องหมายระบุ SEER)
 • เพื่อสื่อสารให้เห็นข้อดีของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กลุ่มเป้าหมายหลักโครงการ
  • ภาคครัวเรือน, ภาคเอกชน และภาคผู้ประกอบการ SMEs
 • กลุ่มเป้าหมายหวังผลผ่านช่องทางการสื่อสาร
  • ประชาชนทั่วประเทศ มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
  • บุคคลที่รับผิดชอบบิลค่าไฟฟ้าในครัวเรือน และในสำนักงาน
  • บุคคลที่ไม่ได้รับผิดชอบบิลค่าไฟฟ้าและไม่มีพฤติกรรมประหยัดพลังงานเป็นนิสัย

ส่งเสริมกิจกรรม