โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

มาแล้วค่า พี่เหมียวใจดี แจกฟรี Gift Voucher Swensen’s เย็นใจ…

  • 12 มีนาคม 2561
  • 134 ครั้ง
มาแล้วค่า พี่เหมียวใจดี แจกฟรี Gift Voucher Swensen’s เย็นใจ…

ร้อนนี้พลาดไม่ได้!!! แค่เพื่อนๆ แชร์ไอเดีย คลายร้อน แบบประหยัดพลังงาน ในคอนเซ็ปต์ 'ฤดูร้อนนั้น ฉัน...'

1. กดไลค์เพจ Facebok รวมพลังหาร 2
2. กดแชร์โพสกิจกรรมไปยังไทม์ไลน์พร้อมทั้งต้ังค่าสาธารณะ
3. ร่วมสนุกกับกิจกรรมโดยแสดงความคิดเห็น​วิธีการคลายร้อนแบบประหยัดพลังงานใต้โพสต์กิจกรรรมน้ี
4. สามารถร่วมกิจกรรมต้ังแต่วันน้ี -19 มีนาคม 2561 หมดเขตร่วมกิจกรรม วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 24.00 น.
5. ไอเดียใดที่โดนใจคณะกรรมการจะได้รับ Gift Voucher Swensen’s มูลค่า 200 บาท (จำนวน 27 รางวัล) 
6. ของรางวัลขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 สิทธ์ิเท่านั้น
7. ประกาศผลภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ท่ีหน้าเพจ Facebook รวมพลังหาร 2 
8. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด และของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้