สัมภาษณ์ จส100
สัมภาษณ์ จส100

 25 พฤษภาคม 2561  

...

สัมภาษณ์สด ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.สนพ.
ทางสื่อวิทยุ FM 97 MHz.
สัมภาษณ์สด ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.สนพ. ทางสื่อวิทยุ FM 97 MHz.

 2 กุมภาพันธ์ 2560  

สัมภาษณ์ สดดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.สนพ. ทางสื่อวิทยุ FM 106 MHz.
สัมภาษณ์ สดดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.สนพ. ทางสื่อวิทยุ FM 106 MHz.

 13 มกราคม 2560  

สัมภาษณ์ Mega Home สถานีวิทยุ FM 97 MHz. ประเด็น ความสำเร็จหลังเข้าร่วมโครงการ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์”
สัมภาษณ์ Mega Home สถานีวิทยุ FM 97 MHz. ประเด็น ความสำเร็จหลังเข้าร่วมโครงการ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์”

 12 ตุลาคม 2559  

สัมภาษณ์สด ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สนพ. รายการครอบครัวข่าว วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
สัมภาษณ์สด ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สนพ. รายการครอบครัวข่าว วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz

 7 ตุลาคม 2559   76 ครั้ง

โครงการ รวมพลังหาร2 เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์  สัมภาษณ์สถานีวิทยุ FM 89.5 MHz.
โครงการ รวมพลังหาร2 เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ สัมภาษณ์สถานีวิทยุ FM 89.5 MHz.

 18 กันยายน 2559  

FM 92.5 สัมภาษณ์ในงานสัปดาห์ “เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ เกาะสมุย”
FM 92.5 สัมภาษณ์ในงานสัปดาห์ “เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ เกาะสมุย”

 6 สิงหาคม 2559  

FM 102 รายการ อุณหภูมิเศรษฐกิจ
FM 102 รายการ อุณหภูมิเศรษฐกิจ

 22 กรกฎาคม 2559