โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 สื่อประชาสัมพันธ์"

'

สื่อประชาสัมพันธ์ รวมพลังหาร 2 ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์

เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น

 28 เมษายน 2561   67 ครั้ง

รายการโทรทัศน์  เช้าข่าวชัดโซเชียล /ช่องไทยรัฐทีวี HD32
รายการโทรทัศน์ เช้าข่าวชัดโซเชียล /ช่องไทยรัฐทีวี HD32

 17 กุมภาพันธ์ 2560   34 ครั้ง

วีดิทัศน์สรุปผลโครงการ "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์"
วีดิทัศน์สรุปผลโครงการ "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์"

 29 มกราคม 2560   54 ครั้ง