โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 สื่อประชาสัมพันธ์"

'

สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์

Thesis The Series#5 "กองทุนอนุรักษ์ฯ สร้างสรรค์ โปร่งใส ยั่งยืน"
Thesis The Series#5 "กองทุนอนุรักษ์ฯ สร้างสรรค์ โปร่งใส ยั่งยืน"

 27 ธันวาคม 2560   826,250 ครั้ง

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแล และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงา ...

Thesis The Series#4 "กองทุนสร้างสำนึก"
Thesis The Series#4 "กองทุนสร้างสำนึก"

 7 ธันวาคม 2560   831,338 ครั้ง

การปลุกจิตสำนึกนั้น ไม่สามารถสร้างขึ้นได้เพียงคืนเดียว กว่า 2 ทศวรรษที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เดินหน้ ...

“เชื่อป๋อ ประหยัดชัวร์”
“เชื่อป๋อ ประหยัดชัวร์”

 20 พฤศจิกายน 2560   1,618,522 ครั้ง

MV ใหม่มาแล้ว!!! ...

ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมบูธรวมพลังหาร 2 งานบ้านและสวนแฟร์ 2017
ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมบูธรวมพลังหาร 2 งานบ้านและสวนแฟร์ 2017

 13 พฤศจิกายน 2560   35 ครั้ง

โครงการ DR100 คืออะไร คลิปนี้มีคำตอบ!
โครงการ DR100 คืออะไร คลิปนี้มีคำตอบ!

 12 พฤศจิกายน 2560   67 ครั้ง

ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมบูธรวมพลังหาร 2 งานบ้านและสวนแฟร์ 2017
ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมบูธรวมพลังหาร 2 งานบ้านและสวนแฟร์ 2017

 10 พฤศจิกายน 2560   19 ครั้ง

Solar Rooftop พลังงานทางเลือกใหม่
Solar Rooftop พลังงานทางเลือกใหม่

 8 พฤศจิกายน 2560   37 ครั้ง