โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

#ลดพีคไฟฟ้า #สำนึกดี #เริ่มที่ตัวเรา

  • 29 มีนาคม 2561
  • 102 ครั้ง
#ลดพีคไฟฟ้า #สำนึกดี #เริ่มที่ตัวเรา

รางวัลของคนมีจิตสำนึกดี ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมองเราว่าดียังไง 
แต่อยู่ที่ตัวเราและการใส่ใจที่จะประหยัด รู้จักใช้ ลดรายจ่ายให้ตัวเอง

ปล. ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ หรือให้ดีเปิดดวงเว้นดวง ในช่วงพีคกลางวันเวลา 13.00 - 15.00 น. และพีคกลางคืนเวลา 19.00 - 21.00 น. ช่วยกันลดพีคไฟฟ้าหน้าร้อน นะตัวเธอ

#ภาษาหาร2 
#ลดพีคไฟฟ้า #สำนึกดี #เริ่มที่ตัวเรา
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน