โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เทียบให้ชัด จัดไปให้รู้

  • 28 มีนาคม 2561
  • 96 ครั้ง
เทียบให้ชัด จัดไปให้รู้
หลอด LED VS หลอดไส้

ขอกันมาเยอะ แอดก็จัดให้ 
ทีนี้ก็ตัดสินใจได้แล้วใช่ไหม
ว่าจะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ดีหรือเปล่า

#หลอดLED
#เทียบให้ชัดจัดไปให้รู้
#ลดพีคค่าไฟ
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

อ้างอิง: http://www.e-report.energy.go.th/eui2561.pdf